Misiune şi activităţi

CSRC îşi propune:

1. Să contribuie la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în următoarele domenii:

 • Filosofie politică şi socială.
 • Filosofie morală.
 • Filosofia istoriei.
 • Filosofia religiei.
 • Istoria ideilor.
 • Filosofia teoretică.
 • Filosofia educaţiei.

2. Să contribuie la dezvoltarea cunoaşterii filosofice aplicative în următoarele direcţii tematice:

 • Raţiunea publică.
 • Aplicarea filosofiei în educaţie.
 • Multiculturalism.
 • Modernitate şi postmodernitate.
 • Instituţii politice şi sociale.
 • Procesele de globalizare.
 • Societatea cosmopolitană.
 • Credinţe religioase.
 • Statul epistemologic al credinţelor.
 • Raţionalitatea ca raţiune practică.
 • Teoria deciziei şi moralitatea.
 • Raţionalitatea teoretică: surse, structură şi scop.
 • Raţionalitate, limbaj, ştiinţă şi acţiune.
 • Stiluri de gândire.
 • Credinţe, evoluţie, progres.
 • Relaţia dintre credinţe şi raţiune.

3. Asistarea deciziilor publice şi oferirea de consultanţă cu privire la schimbarea instituţională privind:

 • Rolul credinţelor şi raţiunii în schimbările instituţionale.
 • Raţiunea publică şi educaţia într-o societate multiculturală.
 • Atitudini şi conflicte cu privire la credinţe: rolul raţiunii într-o societate multiculturală şi cosmopolitană.
 • Raţiunea publică în democraţie şi într-o societatea consumeristă.


CSRC promovează următoarele activităţi:

1. Implementarea de programe de cercetare cu finanţare publică, privată şi internaţională.

2. Educaţia doctorală şi continuă în domeniile filosofiei morale, politice şi teoretice:

 • Participarea la organizarea şcolii doctorale.
 • Organizarea de şcoli de vară.
 • Organizarea de cursuri postuniversitare.
 • Organizarea de cursuri la distanţă.
 • Realizarea unor programe de burse doctorale.

3. Activitate editorială, de difuzare publică a ideilor:

 • Editarea de cărţi şi publicaţii de specialitate.
 • Editarea revistei internaţionale de filosofie Public Reason (în format electronic şi pe hârtie).
 • Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale.

4. Asigurarea de resurse pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice:

 • Asigurarea activităţii centrului prin obţinerea de resurse publice şi private, din granturi de cercetare, alte finanţări publice şi de stat, finanţări internaţionale, sponsorizări, donaţii, valorificarea cercetării, activităţi de consultanţă, publicaţii etc.

5. Activitatea de colaborare internaţională:

 • Asigurarea participării la activitatea de cercetare pe plan internaţional prin parteneriate în domeniul cercetării, schimburilor de experienţă şi bune practici, dezvoltarea de programe internaţionale, organizarea de manifestări internaţionale.
 • Realizarea de stagii de cercetare în universităţi din străinătate.